TRETIA A

Triedna učiteľka Mgr. Miroslava Labovská

 1. Bohunická Lucia
 2. Cibulová Hana
 3. Daoutis Angelos
 4. Dean Julius Mark
 5. Felyó Peter
 6. Frančiaková Daniela
 7. Horňáková Nina
 8. Ildžová Sára
 9. Ižoldová Lea
 10. Janovický Damián
 11. Kabát Samuel
 12. Kováčik Miroslav
 13. Matušáková Michaela
 14. Najner Ladislav
 15. Ondíková Danica
 16. Pinter Martin
 17. Prochyrová Samanta
 18. Sasaiová Noemi
 19. Sekerešová Ema
 20. Slažanská Nela
 21. Szajkó Július
 22. Šťastný Tomáš Alexander
 23. Tóthová Sarah
 24. Vargová Kristína
 25. Varlová Lucia
 26. Vatrtová Viktória