TRETIA A

Triedna učiteľka Mgr. Zdena Ginčaiová

 1. Benčatová Kamila
 2. Boledovičová Ľudmila
 3. Burínová Sophia Sára
 4. Fabian Tomáš
 5. Gáfriková Martina
 6. Ilenčíkova Alexandra
 7. Ižoldová Katarína
 8. Jančová Hana
 9. Koleshchuk Mariia
 10. Konczová Emma
 11. Krištofová Ľudmila
 12. Kupčová Denisa
 13. Laurinec Matej
 14. Major Adam Štefan
 15. Miček Matej
 16. Mrázová Vivien Mária
 17. Orovnická Ella
 18. Pavlovičová Gabriela
 19. Pazúriková Amelia
 20. Péter Andrej
 21. Psotka Tomáš
 22. Slezák Samuel
 23. Stergar Frane
 24. Száraz Roman
 25. Tarišková Sára
 26. Tolmachov Artem