Rovesnícky program v príme

Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami si E. Sebelédi, T. Zelmanová, B. Vidová – Q pripravili zábavné aktivity pre žiakov prímy. Zaujímavými otázkami podnietili diskusiu a spoznávaní, reflexii. Samozrejme sa všetci dobre zabavili J. E.Sebelédi, T. Zelmanová, B. Vidová – Q

Rovesnícky program o extrémizme

Dňa 27.3.24 si rovesnícke aktivistky I. Sitárová, L. Považanová – Q; D. Jenisová – II.A pripravili zaujímavú diskusiu o extrémizme. Spoločne hovorili druhoch extrémizmu a jeho prejavoch v spoločnosti. Zamysleli sa nad spôsobmi ako mu predchádzať a ako  ho odhaľovať. I. Sitárová, L. Považanová- Q , D. Jenisová – II.A

Aktivita na hodine nemeckého jazyka

Dňa 27.3. 2024 vytvorila trieda Sekunda na hodine nemeckého jazyka krásne veľkonočné pozdravy pre žiakov z Čiech a Litvy. Veríme, že ich rovesníkov potešia. 

Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

Dňa 26. marca 2024 sa v Nitre uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvoj tvorivých kompetencií žiakov, kritického myslenia… Do tejto súťaže sa zapojilo 9 študentov, ktorí pred odbornými komisiami  vynikajúco odprezentovali a obhájili  …

VIAC….

Úspechy našich geografov

Dňa 19. marca 2024 sa konalo krajské kolo geografickej olympiády, do ktorého zo školského kola postúpilo 12 našich žiakov. Z nich 11 sa stalo úspešnými riešiteľmi a postup na celoštátne kolo si vybojovali: – v kategórii A – Romana Gagačová (III. C)  – 2. miesto – v kategórii B – Filip Grúň (II. A)  – 1. miesto – v kategórii Z – Filip Grúň (II. …

VIAC….

Olympiáda kritického myslenia

Dňa 19.3.2024 sa konalo krajské kolo Olympiády kritického myslenia online formou. Našim žiakom prajeme veľa úspechov v postupe do celoslovenského kola. 

Máme prvé DofE zlaté ocenenie!

Dňa 19. 3. 2024 prebehlo v historickej budove NR SR v Bratislave slávnostné oceňovanie úspešných absolventov zlatej úrovne medzinárodného rozvojového programu DofE (Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu). Toto ocenenie získala aj Tímea Vrtíková, ktorá na našej škole absolvovala bronzovú a striebornú úroveň. Zlatú úroveň začala plniť ešte ako štvrtáčka a úspešne ju ukončila počas štúdií na vysokej škole. Timi je naša prvá zlatá DofE „GAV-áčka“ …

VIAC….

Exkurzia do Nitry a Oponíc

Dňa 13. marca 2024 žiaci prvého ročníka absolvovali vzdelávaciu exkurziu do Nitry a Oponíc. V Nitre navštívili Nitriansky hradný areál a Diecézne múzeum, kde sa dozvedeli nové informácie o počiatkoch našich dejín, o Konštantínovi a Metodovi a ich pôsobení na Veľkej Morave. V Oponiciach navštívili priestory Apponyiovskej knižnice, kde mali možnosť vidieť vzácne exempláre kníh, a zároveň sa dozvedeli zaujímavé …

VIAC….