Prednáška o NATO

Dňa 12.apríla 2024 žiaci tretieho a štvrtého ročníka, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár, absolvovali prednášku spojenú s diskusiou o histórii, funkciách, úlohách a poslaní NATO. Prednáška a diskusia bola realizovaná v anglickom jazyku. Študentom ďakujeme za zaujímavé otázky a prednášajúcim za ich fundované odpovede.