28.júna 2018  žiaci Kvarty už po štvrtý raz navštívili dôchodcov na Družstevníckej ulici. Svojim hudobným vystúpením spríjemnili chvíle starčekom a starenkám. Patrik Pintér zahral na gitare, Ashka Dasová na flaute, Ema Počajiová na husliach a Samuel Čenger na klavíri. V závere Nikola Psárska zaspievala pesničku a spoločne sa rozlúčili modlitbou za všetkých prítomných.

Ing. Miriam Frajtová