… O OMAMNÝCH LÁTKACH

Rovesnícke aktivistky z II. A triedy dňa 10.3.2020 pokračovali v svojich interaktívnych aktivitách o omamných látkach a alkohole pre žiakov I.D a II.A.