Škola aktuálne nemá  žiadne voľné pracovné miesta.