Je projekt Európskej únie, ktorého cieľom je zmazať nesúlad medzi nadobudnutými znalosťami a zručnosťami v oblasti informačno-komunikačných technológii. Digitálna garáž je aj súčasťou širšej iniciatívy „Pomáhame Slovensku rásť“. Iniciatíva chce pomôcť Slovákom uspieť vďaka internetu a inšpirovať ich, ako môžu prostredníctvom dostupných on-line nástrojov začať podnikať, rozvíjať firmu, exportovať, vyvíjať služby a vytvárať či zdielať vlastný obsah.

Digitálna garáž bola výzva aj pre žiakov v krúžku Poznaj svoje peniaze, aby sa registrovali na portáli a začali s učením. Získanie certifikátu je odmenou za splnenie plánu učenia. Na portáli  je 23 rozsiahlych okruhov, 89 úzko špecializovaných lekcií a množstvo návodov – od založenia webovej stránky až po pokročilú  webovú  analýzu.    Získanie pokročilých vedomostí v oblastiach:  e-mailový marketing, reklama vo vyhľadávaní, optimalizácia pre vyhľadávače, analýza dát, oslovenie zákazníkov v okolí je motivácia, ktorej sa všetci chopili. K zdarnému ukončeniu ešte veľa síl!

Ing. Erika Sulinová, vedúca krúžku.