…o sebavedomí

V pondelok,  18.11.2019,  si rovesnícki aktivisti M.  Štefanka, T. Baláž a T. Gazdík,  zo Sexty,  pripravili interaktívne aktivity o sebavedomí pre žiakov tercie a kvarty. Spoločne sa porozprávali o svojich silných a slabých stránkach, zahrali si aktivity, ktoré viedli k porozumeniu slova sebavedomie. Pri hre pavučinka pomohli svojim spolužiakom v pozitívnom sebahodnotení.

Tomáš Gazdík, Sexta