MATEMATICKÁ PRECHÁDZKA MESTOM

12.marca 2020 sa v rámci spolupráce na projekte MoMaTrE (Mobile Math Trails in Europe – Matematické prechádzky po Európe) uskutočnila matematická prechádzka po našom meste s doc.PaedDr.Soňou Čeretkovou, PhD z UKF Nitra. Zúčastnili sa jej vybraní žiaci 1.a 2. ročníka, ktorí v štvorčlenných a päťčlenných skupinách riešili matematické úlohy súvisiace s reálnymi objektmi v meste. Úlohy našli v rôznych častiach mestského parku pomocou mobilnej aplikácie MathCity Map. Prechádzka …

VIAC….

PREDNÁŠKA O KYBERŠIKANE

V pondelok 9.3. 2020 žiaci sekundy navštívili Tekovskú knižnicu za účelom dozvedieť sa niečo nové o kyberšikane. P. K. Ternovszká z oddelenia odbornej literatúry nám porozprávala dôležité a zaujímavé informácie o kyberšikane. My sme jej porozprávali  či sme už niečo také zažili. Dozvedeli sme sa kontaktné čísla na linku detskej pomoci a webové stránky,  kde sa dozvieme viac informácií. Po video ukážkach nasledovali aktivity, …

VIAC….

MAJSTROVSTVÁ KRAJA V BASKETBALE

Dňa 12. 2.2020 sa konali Majstrovstvá kraja v basketbale chlapcov SŠ. Naši sú víťazi a postupujú na Slovensko!

EXTRÉMIZMUS, RASIZMUS – prednáška

Vo štvrtok 27.2.2019 sa našej škole uskutočnila prednáška z dielne Slovenského národného strediska pre ľudské práva o téme, ktorá je v dnešnej dobe veľmi aktuálna – Extrémizmus a rasizmus. Študenti mohli diskutovať o rôznych formách a podobách extrémizmu a rovnako podnetné boli aj praktické aktivity v oblasti ľudských práv a ich porušovania.

EXKURZIA STU

Dňa 12.2.2020 sa žiaci kvarty, 1. a 2. ročníka zúčastnili exkurzie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Vybraní žiaci riešia chemickú olympiádu v kategóriách D, C a B. Žiaci si vyskúšali zaujímavé pokusy v chemickom laboratóriu na STU. V prvom pokuse pripravili fotocitlivú látku trihydrát tris (oxaláto) železitanu draselného a overili jeho schopnosti. V druhom pokuse pripravili …

VIAC….

KRAJSKÉ KOLO ONEJ

11. februára 2020 sa v Nitre konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali štyria žiaci, ktorí sa umiestnili nasledovne: Daniela Počajiová (Kvinta) – 6. miesto – kategória 2A Tomáš Béreš (Kvinta) – 8. miesto – kategória 2A Michaela Bónová (Septima) – 7. miesto – kategória 2B Daniel Peťka (4.D) – 3. miesto – kategória 2C Gratulujeme