Zloženie predmetovej komisie biológie

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Zuzana Čechová BIO/MAT
Členovia predmetovej komisie:  Mgr. Zuzana Filovkinová BIO/SJL, Mgr. Nadežda Mesárová BIO/GEO, Mgr. Beáta Pintérová BIO/TEV, PaedDr. Ľudovít Sebelédi BIO/TSV


O predmete

Maturita