ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE BIOLÓGIE

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Zuzana Čechová
Členovia predmetovej komisie: Mgr. Zuzana Filovkinová, Mgr. Nadežda Mesárová, Mgr. Beáta Pintérová, PaedDr. Ľudovít Sebelédi

O PREDMETE

MATURITA