Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv

V dňoch 16. až 19. apríla 2024 sa uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády ľudských práv. V prvom kole šesťdesiatštyri súťažiacich riešilo modelové situácie z oblasti ľudských práv a v druhom kole obhajovali svoje názory a postoje v napísané v úvahách na zadané témy. Našu školu na tejto náročnej súťaži reprezentovala Romana Gagačová, žiačka III.C, ktorá dosiahla niekoľko významných úspechov a ocenení:

1. V semifinále súťaže získala štvrté miesto a k postupu do finálového kola jej v hodnotení odbornou komisiou chýbali dva body.

2. Romana získala ocenenie za najlepšiu esej od Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

3. Sylvia Porubänová, riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Romane ponúkla možnosť absolvovať odbornú stáž v spomínanej inštitúcií. Táto príležitosť jej umožní ďalej rozvíjať a prehlbovať odborné znalosti v oblasti ľudských práv.

Srdečne blahoželáme k získaným oceneniam a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.