Pripomenutie si výročia vzniku SR

Dňa 5. mája 2023 sme si ako prvá levická škola pripomenuli 30. výročie vzniku Slovenskej republiky. Táto krásna udalosť bola sprevádzaná hymnou SR, príhovormi riaditeľa Domu Matice slovenskej v Leviciach Mgr. Miroslava Považana, riaditeľa Gymnázia Andreja Vrábla  Mgr. Vladimíra Tótha, ako i básňou Modlitba za Slovensko od Milana Rúfusa v podaní Petry Danišovej (1.B). Tradičné hodnoty slovanstva symbolizuje dub letný …

VIAC….

Celoslovenské kolo Olympiády kritického myslenia

2. ročník Olympiády kritického myslenia zaujal skoro 6000 žiakov, z ktorých 36 postúpilo do celoslovenského kola. Toto finálové kolo prebehlo od 8. do 9. júna 2023 na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Jeho účastníkom bol i náš absolvent Samuel Pacala, ktorý získal  17. miesto. Sme veľmi radi, že svojim úspechom sa priradil k najlepšie kriticky mysliacim mladým ľuďom …

VIAC….

Ocenenie najúspešnejších žiakov Nitrianskeho kraja

V utorok 13.6.2023 v Koncertnej sále Župného domu v Nitre udelil predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík nášmu absolventovi Matúšovi Lehockému v kategórii olympiády ocenenie za reprezentáciu školy na Medzinárodnej filozofickej olympiáde v Olympii. Srdečne gratulujeme a tešíme sa takému úžasnému úspechu! https://mylevice.sme.sk/c/23175693/levickeho-gymnazistu-ocenili-v-greckej-olympii-na-medzinarodnej-olympiade.html

DEŇ ZDRAVIA našej ZEME

Dňa 30. 5. 2023 si žiaci rovesníckeho programu prichystali skvelý program pre všetky 4 ročníky malého gymnázia. Celý deň sa niesol v duchu dňa zdravia. Okrem súťaženia v tímoch na stanovištiach sme sa toho aj veľa naučili. Hlavné témy stanovíšť bola prvá pomoc – KPR, zlomeniny, popáleniny a otravy, environmentálna záťaž, znečisťovanie , ako triediť odpad, ako ochrániť vodné zdroje, potravinová …

VIAC….

Workshop ,,Nežná Zmena“

Dňa 2.6.2023 žiaci tretieho ročníka v rámci seminára z dejepisu absolvovali workshop ,,Nežná zmena“. V rámci workshopu sa žiaci stali obyvateľmi obyčajného bytového domu, členmi rodín a socialistickej spoločnosti koncom 80–tých rokov 20. storočia. Študenti cez osudy ľudí zisťovali aké boli dopady, prípadne pozitíva na rodinu po Pražskej jari 1968, vykresľovali atmosféru počas Sviečkovej manifestácie v marci 1988 a reakcie …

VIAC….

Exkurzia Mauthausen – Rakúsko

V dňoch 17.5. – 18.5. 2023  a 21.5 – 22.5.2023 žiaci tretieho ročníka absolvovali exkurziu do Rakúska. Počas dvoch dní navštívili tieto miesta: Veríme, že návštevou týchto zaujímavých miest si študenti pripomenuli a hlbšie spoznali ďalšie míľniky našej histórie.

Stretnutie členov SZPB a žiakov základných, stredných škôl

Dňa 22.5.2023 sa v areáli Klubu vojenskej histórie v Starom Tekove uskutočnilo stretnutie členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (oblastná organizácia Levice) a žiakov základných a stredných škôl. Študenti mali možnosť si vypočuť zaujímavú prednášku o histórii národnooslobodzovacích bojov v našom regióne, ktorú predniesol PhDr. Pavol Šteiner, PhD., (historik, FF UKF Nitra) a potom absolvovali komentovanú prehliadku historických zbraní v areáli …

VIAC….

Medzinárodná filozofická olympiáda

Dnešné slávnostné ukončenie svetového kola 31. ročníka Medzinárodnej filozofickej olympiády v Olympii je pre nás nezabudnuteľným zážitkom. Náš žiak Matúš Lehocký získal ČESTNÉ  UZNANIE. Toto ocenenie získalo 16 žiakov spomedzi 100 účastníkov zo 49 krajín. Matúškovi srdečne gratulujeme a tešíme sa z jeho famózneho úspechu🎉👏❤

Úspechy PK chémie 2022/23

Krajské kolo chemickej olympiády: 2. miesto Filip Grúň kategória C                                                          2. miesto Rastislav Peňažka kategória B                                 …

VIAC….