KOŽAZ

V dňoch 7. – 9. septembra 2022 sa konal Kurz ochrany života a zdravia v Trnavej Hore, ktorého účastníkmi boli žiaci tretieho ročníka a Septimy.

Pamätný deň holokaustu v synagóge

Dňa 9.9.2022 sa naši žiaci zúčastnili pietneho podujatia “NEZABUDNUTÍ SUSEDIA” v miestnej synagóge. Tento deň je pamätným dňom holokaustu obetí a rasového násilia i pre 1700 deportovaných levických židov.

Prednáška

6.septembra 2022 sa triedy 4.C a 4.D zúčastnili prednášky o vnútornej štruktúre a fungovaní mestskej samosprávy pod vedením prednostu mestského úradu Ing. Rastislava Juhára.