Slávnostné oceňovanie víťazov národného kola Európskej súťaže v štatistike

Dňa 19. 4. 2024 sa v priestoroch Štatistického úradu SR konalo slávnostné vyhodnotenie a oceňovanie víťazov Európskej súťaže v štatistike, na ktoré boli pozvané aj dva GAV-ácke tímy. 

Zmyslom súťaže je naučiť stredoškolákov pracovať so štatistickými informáciami, orientovať sa v nich a správne ich interpretovať. Tento školský rok prebiehala od decembra 2023 do marca 2024 online cez špeciálnu platformu a mala dve kolá.

V prvej etape riešili súťažiaci tri testy po 10 otázok.  

– prvý test overoval základné znalosti žiakov zo štatistiky,

– druhý test bol zameraný na vyhľadávanie a používanie oficiálnych zdrojov,

– tretí test pozostával z interpretácie štatistického dokumentu.

V konkurencii 322 tímov kat. A (starší žiaci) a 156 tímov kat. B (mladší žiaci) SR postúpila do druhej etapy súťaže len dvadsiatka najlepších, pričom do tohto úzkeho výberu sa podarilo postúpiť všetkým štyrom našim tímom.

SLNIEČKA – Róbert Čunderlík, Alexandra Danišová, Marek Nichta (III. C)

GAVLEPSI – Martina Vojtková, Marcel Tršťanský (II. A), Alexander Samuel Chudý (II. B)

GAVSTAT – Filip Grúň, Marek Uhnák, Adam Arpáš (II. A)

SEPTIMA – Tomáš Pál, Marek Turčan (Septima)

V druhej etape bolo úlohou súťažných tímov vypracovať projekt – analýzu z poskytnutých dát, interpretovať ich a uviesť zistené charakteristiky a trendy vývoja. Odborná porota hodnotila formálnu správnosť, interpretačno-argumentačnú úroveň ako aj prehľadnosť a originalitu spracovania prezentácií.

Po druhej etape nakoniec v celkovom hodnotení sa našimi najúspešnejšími stali

v kat. A (starší žiaci) 3. miesto – Róbert Čunderlík, Alexandra Danišová a Marek Nichta (III. C)

v kat. B (mladší žiaci) 4. miesto – Marcel Tršťanský, Martina Vojtková (II. A) a Alexander Samuel Chudý (II. B).

Blahoželáme!