Dňa 29. januára 2019 žiaci tretieho ročníka, absolvovali odbornú prednášku na tému Život na južnom Slovensku po Viedenskej arbitráži.  Mgr. Ján Mitáč, vedúci odboru Oral History z Ústavu pamäti národa Bratislava,  v úvode  prednášky  študentov oboznámil z historickými okolnosťami realizácie Viedenskej arbitráže v novembri 1938.  V ďalšej časti prednášky  žiakom premietol film, ktorý obsahoval autentické výpovede ľudí z okolia Levíc a ďalších častí južného Slovenska, ktorí si spomínali na to ako vyzeral ich život po 2. novembri 1938. Mgr. Jánovi Mitáčovi ďakujeme za  sprostredkované informácie.