KVINTA

Triedna učiteľka: Mgr. Andrea Bíňovská

 1. Báčkaiová Nikol
 2. Behulová Eva
 3. Blažeková Nela
 4. Bočák Jakub
 5. Bôžiková Tatiana
 6. Celder Chiara Marie
 7. Cocherová Patrícia
 8. Csomorová Simona
 9. Dian Denis
 10. Géci Filip
 11. Jenčo Alexej
 12. Kopcsányiová Lenka
 13. Koštrna Jakub
 14. Košuthová Viktória
 15. Macáková Lenka
 16. Považanová Lea
 17. Pusztai Adam
 18. Rudolphi Mia Sophie
 19. Sebelédi Ema
 20. Sitárová Ivana
 21. Skokowska Juliana
 22. Vidová Bronislava
 23. Zelmanová Tereza