Dňa 18.5.2017 sa v Nitre konalo krajské kolo chemickej olympiády v kategórii C. O postup do tohto kola sa pokúsilo trinásť žiakov z 1.B, C, D a kvinty, ktorí boli úspešnými riešiteľmi školského kola. Na olympiádu sa žiaci pripravovali na chemickom krúžku.

Do krajského kola postúpili žiaci Jana Maľová z kvinty a Alex Repka z 1.D. Janka sa umiestnila na 1. mieste a Alex získal 4. miesto.

Žiakom k týmto úspechom gratulujeme.