Olympiáda zo slovenského jazyka – celoštátne kolo  

Blahoželáme Natálii Oltmanovej zo IV. D , ktorá sa po víťazstve na krajskom kole zúčastnila celoštátneho kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v Modre a získala 4. miesto v A kategórii. Ďakujeme za reprezentáciu školy!

Hviezdoslavov Kubín

Vo štvrtok 25. apríla 2024 sa v Nových Zámkoch uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Naša žiačka Viktória Jančová (Kvarta) sa vo svojej kategórii umiestnila na krásnom treťom mieste. Srdečne blahoželáme!

Výnimočné úspechy na Celoštátnej prehliadke SOČ

Dňa 25. apríla 2024 sa v priestoroch Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre konal 46. ročník celoštátnej prehliadky SOČ, do ktorého postúpili v rámci každého súťažného odboru dve najlepšie práce krajských kôl, medzi nimi aj päť prác našich žiakov. Výnimočným úspechom boli pre GAV až tri medailové umiestnenia 1. miesto v odbore Životné prostredie – Romana Gagačová a Alexandra Danišová (III. C), 3. …

VIAC….

Krajské kolo Dejepisnej olympiády

Dňa 19. apríla 2024 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Dejepisná olympiáda je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o históriu a príbuzné vedné odbory. Členená je na 6 kategórií – A, B, C, D, E a F.   Našu školu na tejto súťaži reprezentovali títo žiaci: Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Deň zeme

Dňa 26. 4. 2024 sa na malom GAVe uskutočnili aktivity ku Dňu Zeme, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla. Prvú vyučovaciu hodinu sme si vypočuli zaujímavé prednášky o environmentálnej problematike. Po skončení sme sa rozdelili do 10 tímov. Potom si starší žiaci nášho gymnázia pripravili dokopy 14 rôznych stanovíšť a aktivít. Úlohy boli zamerané na aktuálne ekologické problémy Zeme a ich dôsledky …

VIAC….

Upracme Slovensko

Aj my GAVáci sme sa zapojili do projektu Upracme Slovensko, ktorý vznikol v rámci celosvetovej iniciatívy “World Cleanup Day” (v preklade Svetový čistiaci deň). Táto iniciatíva každý rok aktivizuje vyše 150 krajín a milióny dobrovoľníkov po celom svete v zbieraní odpadu v prírode, mestách a oceánoch.  Ďakujeme šikovným žiakom z tried Sexta, Kvarta a 3.C, ktorí vyčistili širšie okolie našej …

VIAC….

Divadelné predstavenie v SND

V piatok 26.4.2024 strávili študenti 2.A, 2.B a 3.C triedy príjemný večer v priestoroch SND v Bratislave, kde si pozreli divadelné predstavenie Pes na ceste, ktoré boli zinscenované podľa rovnomennej novely Pavla Vilikovského. Pes na ceste je bravúrna literatúra o literatúre, o kultúre, ktorá je previazaná iróniou, nadhľadom, ale i citlivosťou a porozumením. Vilikovský nás Slovákov azda najlepšie definuje: „Moji …

VIAC….

Filmový večer

Školský parlament pri GAV Levice opäť po roku zorganizoval premietanie filmov pre študentov pod názvom Filmový večer na GAVe. Dva štvrtky za sebou (11. a 18. apríla 2024)si naši malí a potom aj starší GAVáci mohli pozrieť spolu 20 filmov, z ktorých mali možnosť vybrať si tie najobľúbenejšie. Okrem príjemného času stráveného si svojimi priateľmi a s dobrými filmami si …

VIAC….

Mladý Európan

Dňa 25.04. 2024 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý Európan. Cieľom tejto súťaže bolo zvýšiť povedomie o Európskej únii medzi študentmi stredných škôl a rozšíriť znalosti o osobnostiach, dominantách a zaujímavostiach členských štátov Európskej únie. Do tejto súťaže sa zapojili žiačky tretieho ročníka Vivien Mária Mrázová, Ľudmila Boledovičová a Gabriela Pavlovičová, ktoré sa umiestnili na 1. mieste a postúpili do celoslovenského kola …

VIAC….

Krajské kolo Olympiády kritického myslenia

Dňa 19.3.2024 sa na našej škole konalo krajské kolo Olympiády kritického myslenia, z ktorého do celoslovenského kola postupuje Tobiáš Krajmer (II.B) obsadením 1.miesta v kategórii I. Ďalšími úspešnými riešiteľmi zo 136 súťažiacich v tejto kategórii sú: Alexander Samuel Chudý (II.B) Matej Havran (II.A) Diana Jenisová (II.A) Kristína Zemanová (II.A) Lukáš Zlatňanský (II.D) Lesia Mezeiová (II.B) Ján Gunár (II.D) V kategórii …

VIAC….