ŠTVRTÁ C

Triedna učiteľka: Ing. Erika Lajtošová

 1. Danišová Adriana
 2. Ďatková Emma Chiara
 3. Farkašová Bibiana
 4. Fašáneková Ivana
 5. Fašková Tatiana
 6. Fehér Timur Artur
 7. Galgóc Dominik
 8. Hajková Emma
 9. Harváneková Hana
 10. Chovanová Stanislava
 11. Kerata Dávid
 12. Kristínová Nina
 13. Krištofová Júlia
 14. Kúdela Tibor Kristian
 15. Liptáková Laura
 16. Mináriková Bibiana
 17. Pečérková Stela
 18. Seneši Juraj
 19. Snida Miroslav
 20. Szabó Michal
 21. Tomanková Stela
 22. Tóthová Emma
 23. Turkič Emir
 24. Varga Tomáš
 25. Zajko Viliam