RADA ŠKOLY

Predseda:  Mgr. Eva Krekovičová nepedagogický zamestnanec GAV ekonomka@gav.sk
Členovia:  PaedDr. Igor Éder za NSK igor.eder@unsk.sk
   Mgr. Martin Bátovský za NSK martin.batovsky@levice.sk
  Ing. Peter Drábik za NSK peter.drabik@lycos.com
  Ing. Stanislav Sládok za NSK stanislav.sladok@gmail.com
  Mgr. Jana Éderová zástupca rodičov jana_ederova@hotmail.com
  Slávka Prevendarčíková zástupca rodičov slavkaleon@gmail.com
  MUDr. Viktor Faško zástupca rodičov viktorfk78@gmail.com
  Mgr. Igor Mako pedagogický zamestnanec GAV mako@gav.sk
  PaedDr. Ľudovít Sebelédi pedagogický zamestnanec GAV sebeledi@gav.sk
  Adrián Šuchter predseda ŠP predseda.sp@gav.sk