KONTAKT – ZODPOVEDNÁ OSOBA

Zodpovedná osoba nad dohľadom na ochranu osobných údajov:

tel. č.: 0948 481 668, e-mail: zodpovednaosoba@fanco.sk