DRUHÁ A

Triedna učiteľka: Mgr. Tatiana Hajnišová

 1. Arpáš Adam
 2. Balgová Zuzana
 3. Berkešová Lucia
 4. Boldišová Ema
 5. Gazdíková Nina
 6. Grúň Filip
 7. Haulik Matej
 8. Havran Matej
 9. Jakubíková Diana
 10. Jenisová Diana
 11. Laktišová Simona
 12. Latika Daniel
 13. Maťo Samuel
 14. Mészáros Martin
 15. Némová Nina
 16. Pániková Annamária
 17. Pašková Vladimíra
 18. Porubská Tatiana
 19. Sluková Martina
 20. Tršťanský Marcel
 21. Tužinská Nina
 22. Uhnák Marek
 23. Urbanček Marek
 24. Vojtková Martina
 25. Zemanová Kristína