Slávnostné odovzdávanie certifikátov Akadémie veľkých diel

     V tomto školskom roku 2020/2021 sa deväť študentov našej  školy zapojilo do vzdelávacieho a rozvojového programu Akadémie veľkých diel. Bol to rok zaujímavých diskusií o veľkých dielach západnej civilizácie  (napr. Tolstého a Čechovove poviedky, filmy od Hitchcocka, obrazy Rembrandta či Vivaldiho hudba), ktoré otvárajú dôležité a aktuálne otázky pre každého človeka.

    Študenti mali možnosť zažiť na GAV-e   klasické vzdelávanie, aké ponúkajú prestížne školy v zahraničí. Program je inšpirovaný najmä formou vzdelávania Oxfordskej univerzity a americkej Cana Academy.

   Študenti  mali možnosť otestovať svoje zlepšenie pomocou SCIO testov a testov kritického myslenia a po absolvovaní 25 diskusných seminárov získali záverečný certifikát.

   Všetkým oceneným blahoželáme a tešíme sa na druhý ročník, ale aj  na nových študentov Akadémie veľkých diel.

Mgr. Mária Maková