Veľkí učia malých

Dňa 27. 9. 2023 si študent III. C triedy Róbert Čunderlík spolu so spolužiačkou Romanou Gagačovou pripravili vyučovaciu hodinu pre triedu Sekunda. V  nemeckom jazyku si pre žiakov pripravili zaujímavé aktivity, otázky a rôzne úlohy. Žiaci sa naučili časovať nové slovesá, rozšírili si slovnú zásobu a zasúťažili si. Ďakujeme našim starším študentom, že takto spríjemnili a spestrili vyučovanie našim mladším …

VIAC….

Exkurzia Maďarsko

Dňa 28.9.2023 žiaci kvarty a tercie navštívili vedecké centrum FUTURA v Maďarsku. Prežili deň naplnený zábavou, hrami a vedeckými experimentmi. Mgr. Labovská, Ing. Šimeghová

Oceňovanie Dofákov

26.9.23 sme sa po dlhom čase zúčastnili oceňovania našich účastníkov DofE v Bratislave. Spoločne boli ocenení dofáci za Nitriansky kraj na bronzovej a striebornej úrovni. Ešte raz všetkým srdečne gratulujeme

Európsky deň jazykov

Dňa 26. septembra 2023 sme si na našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov rôznymi aktivitami na hodinách anglického, nemeckého, ruského a španielskeho jazyka a krátkym koncertom cez veľkú prestávku. Tento výnimočný deň obohatili zaujímavé kvízy, jazykové hry a súťaže, ktoré si pre svojich spolužiakov pripravili naši šikovní žiaci spolu s vyučujúcimi cudzích jazykov. Jazykolamy a tvorivé úlohy žiaci riešili aj počas prestávok na chodbách …

VIAC….

Mestská športová olympiáda

Dňa 28.9.2023 sa uskutočnila Mestská športová olympiáda SŠ o Putovný pohár prednostu MsÚ v Leviciach. Naša škola si obhájila prvenstvo aj tento školský rok.

KOŽaZ

Kurz ochrany života a zdravia alebo KOŽaZ  skutočne nesie výnimočné miesto v srdci všetkých, ktorí ho na GAV-e úspešne absolvovali. Sú to tri dni strávené s priateľmi a triednym kolektívom, nabité programom a lekciami zo zdravotnej prípravy, streľby, lukostreľby, kajakovania, orientácie v prírode a mnohých iných. Tretiaci sa tak naučia životne dôležité zručnosti, ktorých využitie nájdu aj pri nočnom behu, ktorý okrem napätia a súťaživosti obnáša test vedomostí a fyzickej …

VIAC….

Urči si svoje hranice

Dnes, 20.9.23, sa žiaci I.D zúčastnili zaujímavého workshopu na tému : Nastavovanie osobných hraníc. Aktivitu skvele viedla naša bývala žiačka Hanka Lörinczová v rámci projektu Amnesty international Slovakia. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie.

Beseda medikov

Beseda medikov Ivanky Koskovej a Ivonky Törökovej so žiakmi 4.ročníka zo seminára SEC a SEB  Naše absolventky študujúce na me lekárskych fakultách porozprávali našim maturantom možnosti štúdia na lekárskych fakultách u nás aj v Čechách. Vysvetľovali im možnosti prípravy na jednotlivé školy.  Ďakujeme