CHÉMIA

ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE CHÉMIE

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Miroslava Labovská
Členovia predmetovej komisie: Ing. Vieroslava Potočárová, Ing. Erika Lajtošová, Ing. Miriam Frajtová

O PREDMETE

SEMINÁR Z CHÉMIE

MATURITA