Zloženie predmetovej komisie chémie

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Miroslava Labovská CHE/MAT/HUV
Členovia predmetovej komisie: Ing. Vieroslava Potočárová CHE, Ing. Erika Lajtošová CHE, Ing. Miriam Frajtová CHE/MAT


O predmete

Maturita