… O VZŤAHOCH

22.11.23, v stredu,  si rovesnícke aktivistky, S. Csomorová, I. Sitárová, L. Považanová, E. Behulová, E. Sebelédi, N. Blažeková z Q, pripravili interaktívne aktivity na tému vzťahov medzi ľuďmi. Spoločne rozoberali priateľské , partnerské vzťahy a aj vzťahy v kolektíve. Zamysleli sa nad možnosťami ako vzťahy zlepšovať.

L. Považanová, Q