VÝCHOVNÉ PREDMETY

ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE VÝCHOVNÝCH PREDMETOV

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Jana Mácsaiová

Členovia predmetovej komisie: Ing. Miriam Frajtová, PaedDr. Vivien Bieliková, ThDr. Martin Riecky, Mgr. Filip Gulai, Mgr. Renáta Trungelová, Mgr. Zuzana Bobáková, Mgr. Andrea Čengerová, Mgr. Marcela Tabernausová

O PREDMETOCH