ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE VÝCHOVNÝCH PREDMETOV

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Jana Mácsaiová
Členovia predmetovej komisie: Ing. Miriam Frajtová,  PaedDr. Vivien Bieliková, ThDr. Martin Riecky, Mgr. Elena Michalíková,  Mgr. Renáta Trungelová, Ing. Lenka Franěková, Mgr. Andrea Čengerová

O PREDMETOCH