Zloženie predmetovej komisie výchovných predmetov

Vedúci predmetovej komisie: Mgr. Jana Mácsaiová VYV/ANJ/ETV
Členovia predmetovej komisie: Ing. Miriam Frajtová ETV/MAT/CHE,  PaedDr. Vivien Bieliková HUV/ANJ, ThDr. Martin Riecky, NAV,  Mgr. Elena Michalíková NAV/TSV,  Mgr. Renáta Trungelová NBV, Ing. Lenka Franěková INF/EKN, Mgr. Andrea Čengerová SJL


O predmetoch