SEPTIMA

Triedna učiteľka: Mgr. Barbora Konôpková

 1. Béder Miroslav
 2. Borsík Karol
 3. Buránska Sonja
 4. Gagač Samuel
 5. Jánoš Milan
 6. Kollárová Viktória
 7. Košuth Lukáš
 8. Krako Dávid
 9. Kupča Jakub
 10. Laceková Eva
 11. Lepiešová Katarína
 12. Mészárošová Soňa
 13. Mičjan Tomáš
 14. Mihaličková Sabína
 15. Novosádová Ronja
 16. Pál Tomáš
 17. Peňažka Rastislav
 18. Povrazník Lukáš
 19. Šimeghová Alexandra
 20. Šimko Dávid
 21. Šípošová Melánia
 22. Škulová Kristína
 23. Šprlák Richard
 24. Štutika Radim
 25. Tariška Timotej
 26. Turčan Marek
 27. Vrbová Jana
 28. Weisová Zoja