SEPTIMA

Triedna učiteľka: PaedDr. Jana Baková

 1. Baloghová Damiana
 2. Barát Tomáš
 3. Bielik Adrián
 4. Bielik Martin
 5. Bočák Filip
 6. Cocherová Rebeka
 7. Czúdorová Gréta
 8. Ďurovičová Sofia
 9. Gažová Hana
 10. Haško Adam
 11. Chrien Sebastian Patrik
 12. Ivanovová Nina
 13. Kostolányiová Viktória Eva
 14. Kyšová Marianna
 15. Lajtoš Ivan
 16. Michníková Alica
 17. Pelesová Karolína
 18. Pham Viet Hung Tuan
 19. Plechová Zuzana
 20. Počaji Dávid
 21. Schniererová Karin
 22. Sluková Gabriela
 23. Šabíková Ana
 24. Široký Martin
 25. Švec Martin
 26. Trňanová Nina
 27. Turčok Matej
 28. Viglašová Kristína