NEMECKÝ, RUSKÝ JAZYK a ŠPANIELSKY JAZYK

ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE NEMECKÉHO, RUSKÉHO a ŠPANIELSKEHO JAZYKA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Andrea Bíňovská (NEJ)
Členovia predmetovej komisie:  PhDr. Zuzana Bátovská (NEJ), Mgr. Andrea Hajdamárová (NEJ), Mgr. Tatiana Hajnišová (NEJ),  Mgr. Marcela Hancková (NEJ), Mgr. Jana Kvočková (NEJ), Mgr. Olympia Plášeková (RUJ), Mgr. Mária Pompošová (RUJ), Mgr. Zuzana Hrašková (ŠPJ)

MATURITNÉ TÉMY Z NEMECKÉHO JAZYKA

CHARAKTERISTIKA PREDMETU NEMECKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PREDMETU RUSKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PREDMETU ŠPANIELSKÝ JAZYK

AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE NEJ a RUJ 2022/2023

AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE NEJ a RUJ 2021/2022

AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE NEJ a RUJ 2020/2021

AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE NEJ 2019/2020

AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE NEJ 2018/2019

AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE NEJ 2017/2018