NEMECKÝ, RUSKÝ JAZYK a ŠPANIELSKY JAZYK

ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE NEMECKÉHO A RUSKÉHO JAZYKA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Andrea Bíňovská (NEJ)
Členovia predmetovej komisie:  PhDr. Zuzana Bátovská (NEJ), Mgr. Andrea Hajdamárová (NEJ), Mgr. Tatiana Hajnišová (NEJ),  Mgr. Marcela Hancková (NEJ), Mgr. Jana Kvočková (NEJ), Mgr. Emília Gregušová, Mgr. Olympia Plášeková (RUJ), Mgr. Mária Pompošová (RUJ), Mgr. Zuzana Hrašková (ŠPJ)

MATURITNÉ TÉMY Z NEMECKÉH JAZYKA

CHARAKTERISTIKA PREDMETU NEMECKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PREDMETU RUSKÝ JAZYK

AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE NEJ a RUJ 2021/2022

AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE NEJ a RUJ 2020/2021

AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE NEJ 2019/2020

AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE NEJ 2018/2019

AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE NEJ 2017/2018