NEMECKÝ a RUSKÝ JAZYK

ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE NEMECKÉHO A RUSKÉHO JAZYKA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Andrea Bíňovská (NEJ)
Členovia predmetovej komisie:  PhDr. Zuzana Bátovská (NEJ), Mgr. Andrea Hajdamárová (NEJ), Mgr. Tatiana Hajnišová (NEJ),  Mgr. Marcela Hancková (NEJ), Mgr. Jana Kvočková (NEJ), Mgr. Olympia Plášeková (RUJ), Mgr. Mária Pompošová (RUJ)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU NEMECKÝ JAZYK

PREČO SA OPLATÍ SA UČIŤ NEMČINU

CHARAKTERISTIKA PREDMETU RUSKÝ JAZYK

AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE NEJ a RUJ 2020/2021

AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE NEJ 2019/2020

AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE NEJ 2018/2019

AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE NEJ 2017/2018