RODIČOVSKÁ RADA

Rodičovská rada pri GAV Levice v školskom roku 2022/2023:

Predseda RR: Mgr. Katarína Kúdelová

Účtovníčka RR: Jana Kašová

PrímaMudr. Lýdia Fehér
SekundaMgr. Klaudia Ihringová
TerciaMgr. Emília Trhanová
KvartaMgr. Jana Hruškovičová
I. AMgr. Oliver Dianovský
I. BBc. Michaela Akber
I. CMartina Lukáčová
I. DJana Haulíková
KvintaIng. Roland Géci
II. AMgr. Beáta Zemanová
II. BMUDr. Marek Földesi
II. CIng. Ingrid Melicherová
II. DAlena Gunárová
SextaMgr. Andrea Meňušová
III. A 
III. BAnna Hríbiková
III. CJana Kašová
III. DJana Obertová
SeptimaIng. Margita Gagačová
IV. ANatália Liptáková
IV. BJana Titurusová
IV. CMgr. Katarína Kúdelová
IV. DMartina Lecká
OktávaSlávka Prevendarčíková