Vyhodnotenie DofE 2020/21

V školskom roku 2020/2021 sa do rozvojového programu DofE zapojilo 23 žiakov našej školy. Všetci – na bronzovej  úrovni trinásti, na striebornej ôsmi a na zlatej dvaja, sa napriek sťaženým, neľahkým podmienkam poznačeným pandémiou a dištančnou výučbou snažili zdolávať vlastné výzvy, rozvíjať svoje schopnosti a charakterové vlastnosti, posilniť svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávať a prekonávať sami seba a získať nové zručnosti užitočné nielen pre ďalší akademický ale aj pracovný život.

Každý DofE-ák si na začiatku roka stanovil vlastné, individuálne ciele v troch oblastiach – šport, talent a dobrovoľníctvo a v priebehu niekoľkých mesiacov venoval týmto aktivitám v záujme dosiahnutia stanoveného cieľa a pod dohľadom svojho mentora aspoň jednu hodinu týždenne.  

Naši Dofe-áci sa popasovali s rôznymi výzvami:

ŠPORT

 • vybudovať si kondíciu pravidelným cvičením zameraným na rôzne časti tela,
 • zlepšiť flexibilitu, kondíciu a výdrž v planku,
 • naučiť sa hrať pingpong,
 • naučiť sa cvičiť jogu, rozvíjať nielen telo, ale aj dušu, naučiť sa trpezlivosti a znížiť hladinu stresu,
 • zdokonaliť techniku plávania, naučiť sa štýl motýlik,
 • zlepšiť sa v behu na krátke a dlhé trasy,
 • venovať sa jazdectvu metódou horsemanship a i.

TALENT

 • rozvíjať zručnosti v oblasti pečenia koláčov a dezertov,
 • naučiť sa po nemecky, po francúzsky, po španielsky, po rusky,
 • naučiť sa hrať na bicích, na klavíri, na gitare,
 • naučiť sa maľovať,
 • poskladať rubikovu kocku,
 • zvládnuť výklad biblie,
 • naučiť sa šiť šaty a i.

DOBROVOĽNÍCTVO

 • tvorba a distribúcia edukačných materiálov týkajúcich sa zdravia a prevencie pred sezónnymi ochoreniami,
 • pomoc starším ľuďom s domácimi prácami a s nákupmi v období pandémie,
 • doučovanie,
 • výpomoc pre o. z. DELF pri údržbe a prevádzke lezeckej steny,
 • pomoc v psom útulku Šťastný domov,
 • čistenie okolia od odpadkov,
 • pomoc v mestskej knižnici,
 • pomoc pri realizácii zbierok pre UNICEF,
 • pomoc v detskom klube SameKlub,
 • koordinácia, usmerňovanie, pomoc mladších DofE-ákom,
 • tvorba webstránky „Za zdravú psychiku“ s praktickými radami týkajúcich sa spoločenských, duševných a sociálnych problémov a i.

Všetko toto snaženie bolo zavŕšené dvoj- až trojdennými DOBRODRUŽNÝMI EXPEDÍCIAMI, ktoré predstavujú turistiku zvolenou trasou, s predpísanými pravidlami a s cieľom, ktorý si naše štyri- až sedemčlenné (osemčlenné) tímy  sami zvolili:

 • pozorovať výskyt typických predstaviteľov miestnej flóry Štiavnických vrchov, ich lokalizácia a následná fotodokumentácia,
 • spoznať a zdokumentovať čo najviac druhov hmyzu z oblasti Štiavnických vrchov a napísať umelecký opis o jednom mieste, na ktorom sa nám v tento deň najviac páčilo,
 • nájsť, navštíviť a zdokumentovať zrúcaninu Sitnianskeho hradu a okolie kaštieľa v Svätom Antone,
 • sledovať paranormálne javy v pohorí Tribeč na základe opisu knihy a rovnomenného filmu Trhlina a následné spracovať zistenia vo videu,
 • zmapovať frekvenciu návštevnosti známej turistickej trasy Cesta  SNP na úseku Telgárt – Trangoška v jesennom období.

Expedície považujú DofE-áci väčšinou za najatraktívnejšiu časť tohto rozvojového programu, počas ktorej sa preverí ich tímovosť, schopnosť orientovať sa v teréne, plánovať a rozhodovať sa. Sú to dni a noci plné zážitkov a nových skúseností.

Blahoželáme všetkým, ktorí vytrvali v plnení svojich cieľov a úspešne zavŕšili Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu!

Bronzová úroveň

Laura Bartková, Adriana Danišová, Tatiana Fašková, Eliana Foltánová, Emma Hajková, Hana Havráneková, Marianna Kyšová, Jana Mácsaiová, Alex Pankulič, Stela Pečérková, Martin Šugár, Marek Šumichrast a Soňa Tužinská

Strieborná úroveň

Jennifer Bajanová, Tomáš Bielený, Noemi Cziriová, Asha Dasová, Viktória Kerestvey, Alexandra Kupčiová, Valéria Ondrejková a Timea Vrtíková

Zlatá úroveň (ešte prebieha)

Ester Neumannová a Ivona Töröková