Mladý Európan

Dňa 25.04. 2024 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý Európan. Cieľom tejto súťaže bolo zvýšiť povedomie o Európskej únii medzi študentmi stredných škôl a rozšíriť znalosti o osobnostiach, dominantách a zaujímavostiach členských štátov Európskej únie.

Do tejto súťaže sa zapojili žiačky tretieho ročníka Vivien Mária Mrázová, Ľudmila Boledovičová a Gabriela Pavlovičová, ktoré sa umiestnili na 1. mieste a postúpili do celoslovenského kola tejto súťaže.

Srdečne blahoželáme.