PRVÁ A

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Pompošová

 1. Balážová Tamara
 2. Barcík Marek
 3. Brieška Matej
 4. Demo Ivan Damián
 5. Dianovská Alžbeta
 6. Fabianová Bianka
 7. Gagač Jakub
 8. Gajdács Ondrej
 9. Chudý Samuel
 10. Kajas Milan
 11. Kašová Barbora
 12. Kompas Saskia
 13. Kostolányová Ema
 14. Králiková Simona
 15. Kupča Ján
 16. Lintnerová Barbora
 17. Pavlíková Kiara
 18. Potočná Zuzana
 19. Sallaiová Kristína
 20. Santusová Nina
 21. Spasič Viliam
 22. Struhárová Ela
 23. Széli Richard
 24. Šárniková Vanesa
 25. Šplehová Ema
 26. Tarišková Rebeka
 27. Valachovičová Olívia
 28. Valentko David