PRVÁ A

Triedna učiteľka: Mgr. Tatiana Hajnišová

 1. Arpáš Adam
 2. Balgová Zuzana
 3. Boldišová Ema
 4. Gazdíková Nina
 5. Grúň Filip
 6. Haulik Matej
 7. Havran Matej
 8. Jakubíková Diana
 9. Jenisová Diana
 10. Laktišová Simona
 11. Latika Daniel
 12. Maťo Samuel
 13. Mészáros Martin
 14. Némová Nina
 15. Pániková Annamária
 16. Pašková Vladimíra
 17. Porubská Tatiana
 18. Sluková Martina
 19. Tršťanský Marcel
 20. Tužinská Nina
 21. Uhnák Marek
 22. Urbanček Marek
 23. Vojtková Martina
 24. Zemanová Kristína