PRVÁ A

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Pompošová

 1. Balážová Tamara
 2. Barcík Marek
 3. Brieška Matej
 4. Demo Ivan Damián
 5. Dianovská Alžbeta
 6. Fabianová Bianka
 7. Gagač Jakub
 8. Gajdács Ondrej
 9. Chudý Samuel
 10. Kajas Milan
 11. Kašová Barbora
 12. Kompas Saskia
 13. Kostolányová Ema
 14. Králiková Simona
 15. Kupča Ján
 16. Pavlíková Kiara
 17. Potočná Zuzana
 18. Sallaiová Kristína
 19. Santusová Nina
 20. Spasič Viliam
 21. Struhárová Ela
 22. Széli Richard
 23. Šárniková Vanesa
 24. Šplehová Ema
 25. Tarišková Rebeka
 26. Valachovičová Olívia
 27. Valentko David