Deň otvorených dverí

Dňa 15. februára sme otvorili dvere našich tried a učební deviatakom základných škôl. Veríme, že návšteva na GAVe im pomôže správne sa rozhodnúť o ich budúcej strednej škole…

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

V utorok, 20. 2. 2024, sa žiaci druhého ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Išlo o divadelné spracovanie románu Georga Orwella – 1984. Predstavenie bolo výborné, žiaci si mohli vychutnať krásnu angličtinu a domov sme odchádzali spokojní.☺️

Exkurzia ENERGOLAND v Mochovciach

Vo štvrtok, 22.2.2024, sme navštívili, my žiaci Sekundy,  Energoland v Mochovciach. Najprv sme si pozreli 3D film o vzniku sveta, o vyvíjaní človeka a jeho technológií. Potom sme sa p. sprievodkyňou Ing. M. Homolovou  oboznámili s ďalšími druhmi elektrární, spôsobe využívania iných aj obnoviteľných zdrojov energie. Zistili sme dôležité informácie o znečisťovaní nášho životného prostredia. Tiež sme si na vlastnej koži vyskúšali pôsobenie statickej elektriny. Spoznali sme …

VIAC….

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 14.2.2024 sa konalo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku na Gymnáziu v Nových Zámkoch. Našu školu v kategórii 1C reprezentovala naša najmladšia žiačka prímy Catherine Juliana Margaret Wardle, ktorá obsadila skvelé 10.miesto z 20 súťažiacich. V kategórii 2A získala Lujza Uhnáková (1.B) krásne 2.miesto. Adriana Danišová (IV.C) sa stala úspešnou riešiteľkou v kategórii 2C1. V silnej konkurencii v kategórii …

VIAC….

DOD 8G

Interaktîvne aktivity v dejepise a hudobnej výchove ,tvorivé dielne na výtvarnej a zážitkové vyučovanie v podobe korunovácie našich budúcich GAVákov v našej GAVnii

Aktivity ERASMUS+

Dňa 20.2. 2024 lektorka a koučka projektov Európskeho zboru solidarity Ing. Helena Klepáčová predstavila žiakom našej školy program Európskeho zboru solidarity, v rámci ktorého môžu mladí ľudia vo veku 15-18 rokov písať solidaritné projekty a získať na ich realizáciu financie. Až 3x do roka sa môžu uchádzať o financie v rámci grantovej výzvy tohto programu.  Projekty v oblasti solidarity ponúkajú mladým ľuďom …

VIAC….

Čo si mladí ľudia myslia o rakovine

20.2.24 si, v rámci prevencie onkologických ochorení , žiaci II.A a X zažili zaujímavý rozhovor s absolventom našej školy T. Gazdíkom, ktorý prekonal toto ochorenie. Spoločne sa zamysleli nad nielen nad tým ako sa s ochorením vyrovnať ale aj ako sa zaradiť naspäť do života po uzdravení. Všetci si odniesli zaujímavé príbehy a informácie, ktoré sú na nezaplatenie J . Ďakujeme.

Školské kolo geografickej olympiády kat. A, B, Z

Dňa 16. 2. 2023 prebehlo školské kolo geografickej olympiády v kategóriách A, B a Z (SŠ). V kategórii A so súťažnou prácou na tému Ukryté národy postúpila do krajského kola Romana Gagačová (III. C) a v kategórii B so súťažnou prácou venovanou Výhľadovým hojdačkám na Slovensku a ich geografii nás na krajskom kole bude reprezentovať Filip Grúň (II. A). V kategórii Z  riešilo vedomostný test 85 našich žiakov, …

VIAC….