Celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv  prebiehalo 3 dni v Modre-Harmónii. Zúčastnilo sa ho  64 žiakov (nerátajúc tých, čo ochoreli. Prvý deň sme boli privítaní o 13.30 hod.  organizátormi a poobede prebiehalo prvé kolo súťaže. V prvých dvoch kolách boli súťažiaci rozdelení po 16 do 4 skupín so samostatnými 5-člennými porotami. Poradie študentov v jednotlivých skupinách bolo elektronicky vyžrebované. V prvom kole si každý súťažiaci vyžreboval jednu modelovú situáciu. Čas na prečítanie a prípravu bol väčšinou 15 minút a potom mal súťažiaci úlohu analyzovať, odpovedať na otázky, argumentovať ľudskoprávnymi dokumentmi, podať riešenie situácie a  vyjadriť svoj názor za asi rovnaký čas, čiže 15 minút. Druhý deň prebiehalo druhé kolo s rovnakými porotami a v tomto kole mali študenti obhajovať svoje úvahy, ktoré mali napísať a odoslať tesne po krajskom kole. Na výber boli 4 témy úvah, z čoho boli dve v anglickom jazyku. Poobede prebiehali workshopy, ktoré si mal každý súťažiaci vybrať. Večer druhý deň sa konal plenárny večer za účasti hostí, organizátorov a spoluorganizátorov. V tento večer boli vyhlásení výhercovia prvých dvoch kôl. Z každej skupiny postúpili prví traja. Počas plenárneho večera prebiehala aj diskusia s Dušanom Chrenekom, ktorý je vedúcim zastúpenia Európskej komisie v SR. Posledný deň prebiehalo tretie kolo, v ktorom 12 súťažiacich prednášalo svoje argumentácie pred všetkými súťažiacimi, organizátormi a  hosťami, medzi ktorými bola zúčastnená aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, či nová ombudsmanka Mária Patakyová. Súťažiaci v treťom kole si ťahali zadania, ktoré obsahovali rozsahovo maximálne dve vety. Nemali žiadny čas na prípravu a na zadanie mali čas asi 15 minút a potom, ak mala porota nejaké pripomienky, boli im kladené otázky. Vyhlásenie súťaže a oceňovanie začalo okolo dvanástej a po vyhlásení sme mohli ísť na obed a domov. Umiestnenie bolo vyhlásené pre prvých dvanástich a ostatným zúčastneným úspešným súťažiacim boli udelené diplomy.

Samuel Mičo, Septima