… O TOLERANCII

Dňa 7.3.2023 sme si pre triedu 1.A pripravili rovesnícky program na tému ,,Tolerancia a kompromis”. Žiaci si vyskúšali rôzne aktivity na upevnenie tolerancie a kompromisu či už v triede alebo aj mimo školského prostredia. Diskutovali spoločne o svojich názoroch ohľadom tolerancie menšín ako napríklad rasa, náboženstvo, pohlavie ale aj výzor. A to nie len v spoločnosti ale aj vo vlastnej triede.

Soňa Meszárošová, Alexandra Šimeghová, Katarína Lepiešová – Sexta