… o komunikácii

V utorok 27.11.2019 si rovesnícki aktivisti L. Címerová, M. Varga, L. Kostolányiová, M. Greksa, A. Kupčiová a G. Prasnová z II. A  pripravili zaujímavú aktivitu o komunikácii pre žiakov I.D. Spoločne zisťovali úskalia komunikácie. Na záver hodnotili faktory, ktoré komunikáciu ovplyvňujú. Zhodli sa, že človek je jedinečný tvor a aj jeho komunikácia je tiež  jedinečná. Z tohto dôvodu komunikáciu treba trénovať.