NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

PRACOVNÉ ZARADENIE:PRIEZVISKO A MENO
účtovníčka: Minárová Ľubica
hospodárka: Adamová Anna
informatik:Ing. Klaudíni Vladimír
vrátnik: Volf Denis
školník: Miroslav Nichta
upratovačka: Weisová Alžbeta
Šulanová Alena
Stoklasová Gabriela
Šárköziová Tatiana
Ledenyiová Eliška
hlavná kuchárka: Piatriková Mária
kuchárka: Klingová Mária
pomocný pracovník ŠJ:
Márföldiová Eva
Šimonová Katarína
Krajňáková Mária
Černíková Miroslava
Horňáčeková Ľubica