… O PRIATEĽSTVE

Dňa 21.3.2022 sme si my, rovesnícke aktivistky Katarína Lepiešová, Alexandra Šimeghová, Soňa Meszárošová z Kvinty,  pripravili pre triedu Sekunda rovesnícky program na tému ,,Priateľstvo”. Žiaci si skúsili rôzne aktivity na upevnenie priateľských vzťahov v triede a diskutovali o hodnotách a vlastnostiach, ktoré má mať kamarát. Rovesnícke aktivity sme zakončili hrami a všetci sme sa dobre zabavili. 😊

Katarína Lepiešová, – Kvinta