Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku sa uskutočnilo 26. novembra 2021. Do krajského kola postupujú nasledovní žiaci: Kategória B1: Laura Liptáková 2.C Kategória B2: Terézia Mihalková 3.B Kategória B3: Sofia Homolová 2. B. Ďakujeme všetkým zúčastneným  za úspešnú reprezentáciu svojej triedy.

Krajské kolo Zenit v programovaní

Vo štvrtok 25. novembra 2021 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit v programovaní. Súťažilo sa online v dvoch kategóriách. V oboch kategóriách sme mali z našej školy súťažiacich. V kategórii A súťažil Ján Mederly z III. B triedy. Skončil na 14. mieste, čo v konkurencíi o rok starších štvrtákov je výzvou na budúci rok. V kategórii B, kde sú žiaci prvého a druhého ročníka strednej školy, obsadil vynikajúce 3. miesto Patrik …

VIAC….

Internetová matematická olympiáda

Dňa 30. 11. 2021 sa dva tímy našich matematických nadšencov popasovali v časovom limite dvoch hodín s desiatimi zaujímavými úlohami Internetovej matematickej olympiády, ktorú organizuje Ústav matematiky FSI Vysokého učení technického z Brna. Vzhľadom na súčasné opatrenia jeden z tímov súťažil priamo v škole a komunikácia medzi súťažiacimi v druhom tíme prebehla prostredníctvom online platformy. Tešíme sa na vyhodnotenie, i keď za …

VIAC….

Súťaž Náboj

Dňa 19. 11. 2021 sa 6 tímov žiakov tercie a kvarty zúčastnilo matematicko-fyzikálnej súťaže Náboj. V konkurencii 402 tímov skončilo družstvo kvarty v zložení A. Líška, D. Fiťka, Ľ. Kubica, L. Török na peknom 46. mieste. Všetkým zúčastneným blahoželáme k výsledkom a ďakujeme za účasť.

Výstava vedecká hračka

Na našej škole sa uskutočnila výstava vedeckej hračky, kde si žiaci vyskúšali svoje vedomosti z logiky, matematiky, fyziky a chémie a pritom sa dobre zabavili 🙂

Súťaž iBobor

Naši osemročáci sa aj tento rok zapojili do informatickej súťaže iBobor. Najskôr si svoje vedomosti vyskúšali v tréningovom kole a v týždni od 8. 11 – 12.11. už išli naplno v súťažnom kole. V Príme bolo 9 úspešných riešiteľov, pričom najviac bodov získala Valentína Vrábelová. Sekunde sa tiež darilo, až 18 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi, najviac bodov získala Viera Bučková. V Tercií boli 4 úspešní …

VIAC….

Najlepší angličtinári súťažili na školskom kole olympiády

V školskom roku 2021/2022 zorganizovala PK ANJ  súťaž v olympiáde v anglickom jazyku v dvoch termínoch. 26. 10. 2021 súťažili v kategóriách 1A a 1B žiaci prímy – kvarty a 12. 11. v kategóriách 2A, 2B, 2C1 a 2C2 žiaci vyšších ročníkov osemročnej formy a žiaci  1. – 4. ročníka štvorročnej formy štúdia. Je mimoriadne potešujúce, že napriek náročnej pandemickej situácii sa podarilo zrealizovať celú súťaž prezenčne a zároveň sme veľmi …

VIAC….

17. november na GAVe

Udalosti súvisiace so 17. novembrom 1989 sme si pripomenuli v piatok 19. novembra. Žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka si pozreli online dokumentárne divadelné predstavenie  November 1989 z ponuky Divadelného centra v Martine. Pre štvrtákov bo pripravený dokument Na hranici, ktorý reflektuje na problém odchodu mladých ľudí do zahraničia, a potom dostali priestor na diskusiu o téme. Workshop o samizdatovej …

VIAC….

Deň vedy na GAVe

Dňa 18. novembra 2021 sa trieda tercia,  kvarta, sekunda zúčastnili počas druhej,tretej a štvrtej hodiny na Dni vedy v prednáškovej miestnosti. P. Ing. R. Valo a Bc. P. Valábek nám porozprávali o rôznych technických prácach a projektoch, ktoré boli naozaj zaujímavé. Následne nám priamo študent z FCHPT ukázal svoj vlastný projekt,  na ktorom dlho pracoval. Mohli sme si vyskúšať ovládať dron alebo …

VIAC….

Školské kolo Olympiády v ANJ

V piatok 12.11.2021  sa uskutočnilo na GAV-e školské kolo olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 2A zvíťazili nasledovní žiaci: 1.miesto: Natália Oltmanová, 2.miesto: Ella Orovnická, 3. miesto: Adrián Bielik. V kategórii 2C2 (anglofónni žiaci) obsadil prvé miesto Tomáš Pál a druhé miesto Matthew Alexander Melrose. Všetkým žiakom srdečne gratulujeme a prajeme veľa síl do nasledujúcich kôl.