Internetová matematická olympiáda

Dňa 30. 11. 2021 sa dva tímy našich matematických nadšencov popasovali v časovom limite dvoch hodín s desiatimi zaujímavými úlohami Internetovej matematickej olympiády, ktorú organizuje Ústav matematiky FSI Vysokého učení technického z Brna.

Vzhľadom na súčasné opatrenia jeden z tímov súťažil priamo v škole a komunikácia medzi súťažiacimi v druhom tíme prebehla prostredníctvom online platformy.

Tešíme sa na vyhodnotenie, i keď za hlavný prínos považujeme radosť z objavovania.

https://matholymp.fme.vutbr.cz/soutez/soubory/?soubor=InternetovaMO_zadani_2021.pdf