Školské kolo Olympiády v ANJ

V piatok 12.11.2021  sa uskutočnilo na GAV-e školské kolo olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 2A zvíťazili nasledovní žiaci: 1.miesto: Natália Oltmanová, 2.miesto: Ella Orovnická, 3. miesto: Adrián Bielik. V kategórii 2C2 (anglofónni žiaci) obsadil prvé miesto Tomáš Pál a druhé miesto Matthew Alexander Melrose. Všetkým žiakom srdečne gratulujeme a prajeme veľa síl do nasledujúcich kôl.