Deň vedy na GAVe

Dňa 18. novembra 2021 sa trieda tercia,  kvarta, sekunda zúčastnili počas druhej,tretej a štvrtej hodiny na Dni vedy v prednáškovej miestnosti. P. Ing. R. Valo a Bc. P. Valábek nám porozprávali o rôznych technických prácach a projektoch, ktoré boli naozaj zaujímavé. Následne nám priamo študent z FCHPT ukázal svoj vlastný projekt,  na ktorom dlho pracoval. Mohli sme si vyskúšať ovládať dron alebo ovládať počítačovú hru len pomocou pohybov rúk. Bola to príjemná strávená hodina.

N. Blažeková, Tercia

V druhej časti Dňa vedy sa seminaristi tretieho ročníka dozvedeli základné informácie o štúdiu na STU v Bratislave.