Súťaž iBobor

Naši osemročáci sa aj tento rok zapojili do informatickej súťaže iBobor. Najskôr si svoje vedomosti vyskúšali v tréningovom kole a v týždni od 8. 11 – 12.11. už išli naplno v súťažnom kole. V Príme bolo 9 úspešných riešiteľov, pričom najviac bodov získala Valentína Vrábelová. Sekunde sa tiež darilo, až 18 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi, najviac bodov získala Viera Bučková. V Tercií boli 4 úspešní riešitelia, Eva Behulová dosiahla najviac bodov. Najlepšie sa darilo žiakom Kvarty. Z 12 úspešných riešiteľov až 8 malo percentil nad 90. Žiak Adam Líška dosiahol plný počet bodov. Všetkým srdečne gratulujeme.