Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku sa uskutočnilo 26. novembra 2021.

Do krajského kola postupujú nasledovní žiaci:

Kategória B1: Laura Liptáková 2.C

Kategória B2: Terézia Mihalková 3.B

Kategória B3: Sofia Homolová 2. B.

Ďakujeme všetkým zúčastneným  za úspešnú reprezentáciu svojej triedy.