Najlepší angličtinári súťažili na školskom kole olympiády

V školskom roku 2021/2022 zorganizovala PK ANJ  súťaž v olympiáde v anglickom jazyku v dvoch termínoch. 26. 10. 2021 súťažili v kategóriách 1A a 1B žiaci prímy – kvarty a 12. 11. v kategóriách 2A, 2B, 2C1 a 2C2 žiaci vyšších ročníkov osemročnej formy a žiaci

 1. – 4. ročníka štvorročnej formy štúdia. Je mimoriadne potešujúce, že napriek náročnej pandemickej situácii sa podarilo zrealizovať celú súťaž prezenčne a zároveň sme veľmi radi, že všetci súťažiaci aj tento rok potvrdili svoje jazykové kvality na vysokej a konkurencieschopnej úrovni.

V kategóriách žiakov vyšších ročníkov osemročnej formy a v 1. – 4. ročníku štvorročnej formy štúdia dosiahli najlepšie výsledky nasledujúci žiaci:

Kategória 2A

1. miesto: Natália Oltmanová – II.D

2. miesto: Ella Orovnická – I. A

3. miesto: Adrián Bielik – X

Kategória 2B

1. miesto: Peter Beňo – M

2. miesto: Anton Patko – IV.B

3. miesto: Alex Pankulič – III.A

Kategória 2C1

1. miesto: Nikola Psárska – O

2. miesto: Tomáš Mäsiar –  IV.C

3. miesto: Katarína Švajdová – IV.B

Kategória 2C2

1. miesto: Tomáš Pál – Q

2. miesto Mathew Melrose – I.C

Všetkým víťazom, ktorí budú našu školu reprezentovať na ďalších postupových kolách súťaže srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov a len tie najlepšie umiestnenia.