17. november na GAVe

Udalosti súvisiace so 17. novembrom 1989 sme si pripomenuli v piatok 19. novembra. Žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka si pozreli online dokumentárne divadelné predstavenie  November 1989 z ponuky Divadelného centra v Martine. Pre štvrtákov bo pripravený dokument Na hranici, ktorý reflektuje na problém odchodu mladých ľudí do zahraničia, a potom dostali priestor na diskusiu o téme. Workshop o samizdatovej literatúre pre vybraných žiakov štvrtého ročníka viedli Mgr. Harváneková a Mgr. Hlásny z občianskeho združenia Post Bellum. A pre žiakov Primy až Kvarty tretiačky pripravili prezentáciu “A zaznelo posledné zvonenie” o komunizme a novembrových udalostiach.

V týchto dňoch sa môžu žiaci zastaviť aj pri nástenke vo vestibule s témou 17. november. Je skvelé, že si roky komunistickej totality už len pripomíname.

A nezabúdajme, že demokracia nie je samozrejmosť.

Mgr. Ľubica Tóthová