“Malí učia veľkých”

V rámci projektu “Malí učia veľkých” dnes žiačky prímy na hodine anglického jazyka v triede III. C inšpirovali svojich starších spolužiakov k rozvíjaniu lásky k čítaniu prostredníctvom prezentovania vlastného výberu knižných noviniek. V online hre Kahoot naše prezentérky otestovali, ako pozorne boli vypočuté. Ďakujeme Terezke Drapčaťovej, Katke Mäsiarovej a Catherine Wardle za úžasné a podnetné spestrenie angličtiny.❤️❤️❤️

Englishstar

Dňa 25.4.2024 prebehla na našej škole medzinárodná súťaž ENGLISHSTAR. Súťaže sa zúčastnilo 25 685 súťažiacich z celého Slovenska. Na základe aktuálnych výsledkov v tomto testovaní obhájili pozíciu úspešného riešiteľa nasledovní žiaci: Liliana Szeiffová (P), Siomonka Herbácskó (P), Agátka Števčaťová (P), Terezka Drapčaťová (P), Patrik Kmeťo (P), Zuzana Bátovská (S), Ema Lukyová (S), Richard Peták (S), Dáša Stožeková (S), Ela Stožeková …

VIAC….

Celoslovenské kolo súťaže Mladý Európan

V dňoch od 11. júna do 12. júna 2024 sa v Žiline konalo celoslovenské kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan. Na tejto súťaži našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo v zložení Ľudmila Boledovičová, Vivien Mária Mrazová a Gabriela Pavlovičová. Dievčatá túto náročnú súťaž zvládli so cťou a získali ocenenie úspešný riešiteľ. Študentkám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Olympiáda kritického myslenia

Dňa 6.-7.6.2024 sa v Bratislave konalo celoslovenské kolo Olympiády kritického myslenia. Táto súťaž, ktorá u žiakov posilňuje odolnosť voči dezinformáciám, manipulačným taktikám, rozvíja mediálnu gramotnosť, argumentačné a iné mäkké zručnosti, učí mladých ľudí určovať dôveryhodné zdroje správ a vedie ich k správnej interpretácií dát, si získala v tomto školskom roku 8813 študentov stredných škôl, z ktorých do finále postúpilo 48. …

VIAC….

Celoštátne kolo Geografickej olympiády a výberové sústredenie pred Medzinárodnou geografickou olympiádou iGEO

V dňoch 25. až 27. 4. 2024 sa na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici konalo celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. A, B, Z, do ktorého postúpili aj traja naši žiaci – Filip Grúň (II. A), Romana Gagačová (III. C) a Dávid Krako (Septima). Prvý deň bol venovaný terénnej exkurzii a prezentačným aktivitám a následne v druhý, súťažný, sa žiaci popasovali už s vedomostným, multimediálnym …

VIAC….

Exkurzia do Viedne

Žiaci všetkých druhých ročníkov a Sexty sa zúčastnili v stredu 22. mája 2024 exkurzie do hlavného mesta Rakúska. Po prehliadke zámku a parku Schönbrunn sme sa presunuli do centra mesta a obdivovali najkrajšie pamiatky – Dóm sv. Štefana, Votívny kostol, Radnicu, Parlament a exkurziu sme ukončili na Námestí Márie Terézie v Umelecko – historickom a Prírodovedeckom múzeu.

Tradičná návšteva v Zlíne

10. júna 2024 sa výber žiakov GAVu zúčastnil zájazdu do Zlína. Športovci (florbalistky a futbalisti), zástupcovia Školského parlamentu a členky SČK si so svojimi rovesníkmi z nášho družobného gymnázia GJŠ v Zlíne vymenili svoje skúsenosti, dojmy, zašportovali si a hlavne oprášili staré, resp. nadviazali nové priateľstvá. Pre nás všetkých to bol veľmi obohacujúci a príjemný deň. Tešíme sa na ďalšie …

VIAC….

Divadelné predstavenie

Študenti GAVu sa 29. mája 2024 zúčastnili divadelnej inscenácie s názvom Little sister, ktorá voľne odkazuje na fenomén súčasnej televíznej zábavy tzv. reality show. Inscenáciu na motívy Radmily Adamovej naštudovalo Mestské divadlo mladých Divožienky pri MsKS Levice. Hlavné úlohy stvárnili naše talentované žiačky Martina Gáfriková, Soňa Mészárošová, Alica Michníková a Jana Vrbová. Dievčatá, boli ste opäť skvelé. Ďakujeme za silný …

VIAC….

Krajské kolo Chemickej olympiády

Dňa 16. 5. sa konalo krajské kolo chemickej olympiády kategórie C v Nitre. Z dvadsiatich zúčastnených žiakov bolo len desať úspešných riešiteľov. Naša škola sa môže pochváliť až tromi: Dominika Vitálová z 1. C triedy sa umiestnila na 7. mieste Tereza Zelmanová z Kvinty na 6. mieste a Adam Pusztai z Kvinty na 4. mieste. Do tretieho miesta mu chýbali …

VIAC….

Exkurzia Orava

Aj tento rok druháci  navštívili miesta, ktoré súvisia so životom a tvorbou P. O. Hviezdoslava a Mila Urbana. V Dolnom Kubíne sme si priblížili život  P. O. Hviezdoslava v jeho múzeu, prešli sme sa na cintorín k hrobu. Autobusy pokračovali v ceste na Oravskú Polhoru, Slanú Vodu a posledný úsek cesty sme prešli pešo do horárne pod Babou horou, miesto, …

VIAC….