Hviezdoslavov Kubín

6. marca 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.  Víťazkou v kategórii próza sa stala Soňa Mészárošová, 2. miesto získala Belinda Kúdeľová. V prednese poézie zvíťazil Jozef Urban, 2. miesto sme udelili Samuelovi Maťovi. Všetkým recitátorom ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční …

VIAC….

Prednáška o medveďoch

Dňa 6. 3. 2023 nás navštívil pracovník Štátnej ochrany prírody, vedúci Zásahového tímu pre medveďa hnedého Mgr. Michal Haring, MSc., aby našim seminaristom z biológie a hlavne účastníkom Medzinárodného rozvojového programu DofE priniesol pred blížiacimi sa expedíciami množstvo užitočných a zaujímavých informácií. Dozvedeli sme sa základné informácie o medveďoch, o ich výskyte, živote a správaní sa a v neposlednom rade informácie aj o opatreniach, ktoré máme dodržiavať v oblastiach, …

VIAC….

Školské kolo Geografickej olympiády

Školské kolo geografickej olympiády v kategórii Z prebehlo tento školský rok online 17. 2. 2023 prostredníctvom platformy EduPage, pričom všetci súťažiaci mali za úlohu vypracovať vedomostný test s 30 otázkami s možnosťou výberu odpovede v časovom limite 40 minút. Do jeho riešenia sa zapojilo 64 našich žiakov, z ktorých až 55 bolo úspešnými riešiteľmi, medzi nimi (v riešení testu určeného pre stredoškolákov) aj žiačka sekundy Dominika Hudecová. …

VIAC….

Úspešný Matúš Lehocký

Výsledok druhého kola Medzinárodnej filozofickej olympiády na Katolíckej univerzite v Ružomberku nás nesmierne potešil. Náš študent Matúš Lehocký (4.C) si svojou famóznou filozofickou esejou napísanou v anglickom jazyku spomedzi 24 prác vybojoval krásne 2. miesto, ktoré mu zaručilo postup do svetového kola v gréckej Olympii 10.-14.5.2023. Táto možnosť patrí iba žiakom na 1. a  2.mieste. Veľká vďaka patrí aj Oleksandre …

VIAC….

Prednáška

Dnes 8.2.2023 sme na spoločenskovednom seminári privítali doc.PhDr.ThDr. Tomáša Pružinca, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Svojou prednáškou o Augustovi Comtovi a sociológii priblížil našim študentom filozofiu tohto významného mysliteľa 19. storočia. Srdečne ďakujeme za veľmi zaujímavú a podnetnú prednášku❤

VYHODNOTENIE   OKRESNÉHO  a  KRAJSKÉHO   KOLA  OLYMPIÁDY  V NEMECKOM  JAZYKU 2022 / 2023

KATEGÓRIA 1A: Dominika Hudecová (Sekunda) – 3. miesto OK Petra Jakubíková (Príma) – 4. miesto OK KATEGÓRIA 1B: René Németh (Tercia) – 4. miesto OK            Eva Behulová (Kvarta) – 5. miesto OK KATEGÓRIA 2A: Vladimíra Pašková (I.A) – 1. miesto OK Róbert Čunderlík (II.C) – 2. miesto OK   3. miesto KK KATEGÓRIA 2B: Daniela Počajiová (Oktáva) – …

VIAC….

Európska súťaž v štatistike

V termíne od 11. 1. do 1. 2. 2023 prebehla po prvýkrát aj na Slovensku prvá etapa národného kola Európskej súťaže v štatistke, ktorú organizuje Eurostat (štatistický úrad Európskej únie) a participujúce národné štatistické úrady EÚ so zámerom zvýšiť štatistické povedomie, gramotnosť a záujem o oficiálnu štatistiku medzi žiakmi a učiteľmi. Prvá etapa pozostáva z riešenia troch sád testov po …

VIAC….

Školské kolo MO kat. A

Tento školský rok sa do riešenia školského kola matematickej olympiády v náročnej kategórii A zapojilo osem našich žiakov, z ktorých piati postúpili do krajského kola. Najlepšie výsledky dosiahol Tobiáš Borsík (Oktáva), ktorý sa ako úspešný riešiteľ umiestnil v rámci Nitrianskeho kraja na krásnom 4. mieste. Ďalší naši reprezentanti obsadili v konkurencii 40 súťažiacich 5. miesto – Timotej Šimkovič (IV.D) 7. miesto – Patrik Šabík …

VIAC….

Preventívne aktivity o poruchách príjmu potravy

Trieda Kvarta absolvovala sériu troch 90 minútových sedení s pracovníčkami CPPPaP v Leviciach . Téma bola  PPP- poruchy príjmu potravy. Zúčastnili sme sa rôznych aktivít a dozvedeli sme sa viac o tejto téme. Boj s poruchami príjmu potravy je náročný, a preto je takáto prevencia dôležitá. Rozprávali sme sa o našich stravovacích návykoch, vyskúšali sme si ako pracovať s človekom, ktorý už PPP …

VIAC….

Výchovné predstavenie „Spoločne za rovnosť”

Dňa 16.2.23 sa žiaci Kvarty zúčastnili prednášky: UNISEX. Prednáška bola vedená zaujímavým a pútavým štýlom. Múdre slová boli sprevádzané kampaňami rôznych značiek premietaných na plátne. Kampane a krátke scény z filmov hovorili o témach ako: rovnosť pohlaví, menšie platy žien, feminizmus, a búranie rozdielov v športe. Prednáška bola veľmi poučná a zaujímavá. Odniesli sme si z nej myšlienku, že nezáleží …

VIAC….