Krajské kolo Dejepisnej olympiády

Dňa 19. apríla 2024 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Dejepisná olympiáda je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o históriu a príbuzné vedné odbory. Členená je na 6 kategórií – A, B, C, D, E a F.  

Našu školu na tejto súťaži reprezentovali títo žiaci:

  • kategória A – Róbert Čunderlík (III.C), ktorí získal 3. miesto,
  • kategória B – Marianna Kyšová (O), ktorá sa umiestnila na 3. mieste
  • kategória C – Dajana Ďurčová (K), ktorá skončila na 7. mieste. 

Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.