Exkurzia Podbrezová

Seminaristi z chémie na exkurzii v Železiarňach v Podbrezovej 🙂

Workshop Rozhodovanie

Dňa 30.5.2022 žiaci Tercie v rámci predmetu občianska náuka absolvovali workshop ,,Rozhodovanie“. V rámci workshopu žiaci prežili postupnú premenu spoločenskej atmosféry v období tridsiatych rokov 20. storočia v Československu i na Slovensku; spoznali osud mladého židovského dievčaťa Evy,  ktorá bola prinútená postaviť sa zoči voči zásadnému životnému rozhodnutiu opustiť svoj domov. Počas celého workshopu žiakom boli v dobových reáliách demonštrované princípy fungovania …

VIAC….

Exkurzia Nitra

Dňa 26.5.2022 žiaci prvého ročníka absolvovali výchovno-vzdelávaciu exkurziu do Nitry. V Nitre navštívili Diecézne múzeum, kde si pozreli expozíciu artefaktov z obdobia Veľkej Moravy, expozíciu najvzácnejších liturgických predmetov Nitrianskej diecézy; absolvovali komentovanú prehliadku Katedrály sv. Emeráma a hradného areálu.

VYHODNOTENIE   OLYMPIÁDY  V NEMECKOM  JAZYKU

       školský rok 2021 / 2022 ŠKOLSKÉ  KOLO:                 OKRESNÉ  KOLO:         KRAJSKÉ  KOLO: KATEGÓRIA 1A: miesto: René Németh (S)             2. miesto                  3. miesto miesto: Filip Jedlička (S)                         –                           – miesto: Tatiana Tošálová (S)                  –                           – KATEGÓRIA 1B: miesto: Patrícia Árendášová (K)   4. miesto                      – miesto: Laura Parízeková (K)        6. miesto                      – miesto: Adam Líška (K)                           –                           – …

VIAC….

Exkurzia Viedeň

Po dlhšej prestávke sme 25. mája 2022 opäť zavítali do hlavného mesta Rakúska. Žiaci druhých ročníkov si pozreli vojensko – historické, technické a prírodovedné múzeum, park zámku Schönbrunn a najkrajšie pamiatky v centre mesta.

Exkurzia – Informačná kancelária Európskeho parlamentu, Múzeum holokaustu

Študenti tretieho ročníka, ktorí navštevujú seminár z dejepisu, spoločenskovedný seminár a seminár z ekonomiky, sa dňa 17.5.2022 zúčastnili výchovno-vzdelávacej exkurzie do Bratislavy a Serede. V Bratislave navštívili Informačnú kanceláriu Európskeho parlamentu, kde si vypočuli prednášku o Európskej Únií a svoje vedomosti o danej téme si overili v kvíze a ďalších vedomostných aktivitách. V Seredi absolvovali komentovanú prehliadku expozícií Múzea holokaustu, počas ktorej získali informácie o holokauste na Slovensku v rokoch 1939 až 1945, …

VIAC….

Divadelné predstavenie

Od Viedne k Štúrovcom Dňa 18.5.2022 žiaci Prímy, Sekundy, Tercie a Kvarty absolvovali divadelné predstavenie Cesta Slovenskou históriou – Od Viedne k Štúrovcom. Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach. Zážitkovou formou sa dozvedeli historické fakty o bitke  pri Viedni v roku 1683, o Jánošíkovi, Márii Terézií a jej reformách, o francúzskej revolúcií a Štúrovcoch. Za zaujímavé divadelné predstavenie ďakujeme šermiarsko-divadelnej …

VIAC….

Súťaž Mladý Európan

Dňa 26. 4. 2022 sa v Komárne uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže pre mladých ľudí pod názvom Mladý Európan. Trojčlenné družstvá, ktoré tvorili študenti stredných škôl, súťažili v troch kolách. V prvých dvoch kolách sa overovali základné poznatky o EÚ a jazykové zručnosti. Tretie kolo predstavovalo vedomostné otázky doplnené obrázkami z oblasti geografie, literatúry, histórie, politiky, ba dokonca i športu. …

VIAC….

Prednáška v synagóge

Dňa 19.5.2022 sa v miestnej synagóge konal odborný seminár na tému: Holokaust na arbitrážnom území a v Leviciach. Spolu s kolegyňou Mgr. I. Koskovou veľmi pekne ďakujeme za podnetnú a obohacujúcu prednášku.

Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko

Krajské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko sa uskutočnilo 16. mája v Nitre. Viktória Jančová (Sekunda) získala v silnej konkurencii krásne druhé miesto. Srdečne blahoželáme!