Stretnutie členov SZPB a žiakov základných, stredných škôl

Dňa 22.5.2023 sa v areáli Klubu vojenskej histórie v Starom Tekove uskutočnilo stretnutie členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (oblastná organizácia Levice) a žiakov základných a stredných škôl. Študenti mali možnosť si vypočuť zaujímavú prednášku o histórii národnooslobodzovacích bojov v našom regióne, ktorú predniesol PhDr. Pavol Šteiner, PhD., (historik, FF UKF Nitra) a potom absolvovali komentovanú prehliadku historických zbraní v areáli …

VIAC….

Medzinárodná filozofická olympiáda

Dnešné slávnostné ukončenie svetového kola 31. ročníka Medzinárodnej filozofickej olympiády v Olympii je pre nás nezabudnuteľným zážitkom. Náš žiak Matúš Lehocký získal ČESTNÉ  UZNANIE. Toto ocenenie získalo 16 žiakov spomedzi 100 účastníkov zo 49 krajín. Matúškovi srdečne gratulujeme a tešíme sa z jeho famózneho úspechu🎉👏❤

Úspechy PK chémie 2022/23

Krajské kolo chemickej olympiády: 2. miesto Filip Grúň kategória C                                                          2. miesto Rastislav Peňažka kategória B                                 …

VIAC….

Celoštátne a krajské kolo geografickej olympiády

V dňoch 28. 4. – 30. 4.. 2023 prebehol v Bratislave 51. ročník celoštátneho kola geografickej olympiády, na ktorom našu školu reprezentoval Filip Grúň, žiak I. A triedy. Súťaž pozostávala z vedomostného testu, z testu z angličtiny a z obhajoby písomnej práce, ktorú Filip vypracoval na tému Panoráma pohoria Tribeč. Počas troch súťažných dní dokázal excelentne obhájiť svoje bohaté geografické vedomosti, zručnosti a tvorivosť a v celkovom poradí sa …

VIAC….

Krajské kolo Olympiády kritického myslenia

Dňa 28.3.2023 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády kritického myslenia, ktoré organizovala Slovenská debatná asociácia.Výsledky 120-minútového online testu zameraného na vyhľadávanie a overovanie informácií,analyzovanie textov, zhodnotenie presvedčivosti záverov textu, interpretáciu dát, grafov, máp a tvorenie vlastného argumentu sú veľmi potešujúce.Medzi úspešných riešiteľov kategórie 1. patrí Tobiáš Krajmer (1.B), Romanka Gagačová (2.C) a Janka Vrbová (Sexta) a kategóriu 2. obsadili Mariannka Kyšová …

VIAC….

Celoslovenské kolo OSJL

V dňoch 24. 4.-25.4. 2023 sa konalo celoslovenské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaž pozostávala z písomného testu, transformácie textu a rečníckeho prejavu. Našu školu reprezentoval Adam Pusztai (kvarta), ktorý na celoslovenskom kole OSJL v kategórii C získal úžasné 3. miesto. Adamovi srdečne gratulujeme a tešíme sa z jeho úspechu

Exkurzia v sklárňach v Katarínskej hute v Cinobani.

20.apríla 2023 sme sa zúčastnili exkurzie v sklárňach na južnom Slovensku. V sklárni sme sa stretli s odborníkmi, ktorý poznali všetky detaily procesu výroby skla a sprevádzali nás v priestoroch továrne. Videli sme vrecia s potrebnými materiálmi, ako napríklad kremenným pieskom – oxidom kremičitým,  hlavná zložka  pri výrobe skla. Spoznali sme  rôznorodé stroje, ktoré sa podieľali na tvorbe skla. Najzaujímavejšou  časťou prehliadky …

VIAC….

Mladý Európan

Dňa 25.04. 2023 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý Európan. Cieľom tejto súťaže bolo zvýšiť povedomie o Európskej únii medzi študentmi stredných škôl a rozšíriť znalosti o osobnostiach, dominantách a zaujímavostiach členských štátov Európskej únie. Do tejto súťaže sa zapojili žiaci druhého ročníka Vladimír Baláž, Jakub Hangai a Róbert Čunderlík,  ktorí  sa umiestnili na 4. mieste. Srdečne blahoželáme.

Deň Zeme

V týždni od 17. do 21. apríla sme si s našimi žiakmi pripomenuli blížiaci sa deň Zeme. K vyčisteniu a skrášleniu okolia školy prispeli triedy I. A, II. A, sekudna a septima.