Upracme Slovensko

Aj my GAVáci sme sa zapojili do projektu Upracme Slovensko, ktorý vznikol v rámci celosvetovej iniciatívy “World Cleanup Day” (v preklade Svetový čistiaci deň). Táto iniciatíva každý rok aktivizuje vyše 150 krajín a milióny dobrovoľníkov po celom svete v zbieraní odpadu v prírode, mestách a oceánoch. 

Ďakujeme šikovným žiakom z tried Sexta, Kvarta a 3.C, ktorí vyčistili širšie okolie našej školy. Boli ste skvelí!